تبلیغات
دختران آسمان - پاسخ سولات زبان فارسی درس 22
تلاش-توکل به خدا-موفقیت
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

1- قسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله را نام ببرید؟

عنوان- فهرست مطالب- مقدمه- متن مقاله- نتیجه- فهرست ها(منابع,اعلام و اشخاص,اصطلاحات,عکس ها و...)

2- چهار مورد از ویژگی های یک مقاله خوب را بنویسید؟

1-برای هدف و مقصودی خاص نوشته میشود.

2-حجم اندازه ی آن ها بین 500 تا 5000 کلمه است.

3-از نظمی خاص و طرحی مشخص و سیری منطقی پیروی میکند.

4-میان بخش های متفاوت آن ها هماهنگی و ارتباط وجود دارد.

3- برای انتخاب شکل صحیح کلمات از چه راه هایی استفاده میکنیم؟

1-از راه دیدن

2-از راه شناخت

3-از راه پی بردن به معنی کلمه ها

4- املای کدام کلمات صحیح نیست؟

حریف مقلوب- مجذوب و مرعوب- خلعت الهی- استبل ستوران-

حریف مغلوب                                         اسطبل ستوران

5- هر یک از جمله های زیر را در دو جمله جداگانه به کار ببرید.

خوش خط :مسند=دوستم خوش خط است  قید=من درسم را خوش خط می نویسم.

شنبه:مسند=امروز شنبه است  قید=ما شنبه به مدرسه می رویم.

6- نوع قید ها را بنویسید.

شاید( قید مختص)   اصلا(قید تنوین دار)   به سختی(پیشوند قید ساز)

7- تکواژهای وابسته به چند دسته تقسیم می شوند؟

پیشوند و پسوند و میانوند تنقسیم میشوند.

8- برای هر یک از وند ها (پیشوند پسوند میان وند) دو مثال بزنید.

پیشوند: باادب- بی سواد  با/بی   

پسوند: تهرانی- زنانه  ی/انه

میان وند:گفت و گو- سراسر  و/ا

9- حجم مقاله باید چگونه باشد؟

حجم مقاله به موضوع و مخاطب بستگی تام دارد ولی نباید به درازگویی

و اطناب پرداخت.

10- زبان شناسان زبان را در چند سطح بررسی می کنند؟

در سه سطح: واج شناسی- دستورزبان- روابط معنایی

نویسنده : شقایق مردمسجد