تبلیغات
دختران آسمان - پاسخ سوالات زبان فارسی درس 25و26و27و28
تلاش-توکل به خدا-موفقیت
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

.چهار مورد از ویژگی یک مقاله خوب چیست؟

1.آغازوپایانی مناسب دارد 2.حجم مقاله با توجه به کشش،اهمیِّّت وتازگی مطلب متناسب است 3.زبان وبیان ان گویا،ساده،بی ابهام و بی پیرایه است 4.نکات فنی وزبانی وشیوه ی املا کامل

2.شرط اساسی برای نوشتن مقاله احاطه ی کامل بر موضوع مقاله

است0

3.گام اول در نگارش یک مقاله چیست؟

انتخاب موضوع

4.موضوع یک مقاله باید چگونه باشد؟

جذاب،مفید،شوق انگیز،آگاهی دهنده و متناسب با نیازهای جامعه باشد.

6.مقاله ها از نظر هدف ومحتوا وشیوه ی نگارش به چند دسته تقسیم میشود؟

 1.مقاله های پژوهشی2.  مقاله های تحلیلی

5.نشانه ی اختصاری زیر را به صورت کامل بنویسید؟

((ع)):علیه سلام                    رض.:رضی الله عنه       ش.:شماره

ب.:  بیت                           صص.: صفحات          ن.ک.:نگاه کن به

                                       

7.غلط های املایی زیر را درست کن.

زاقه ی گوسفندان- علی الخصوص- غُدّام وجلوه- اساس مدّعا- ضرب الاََجل-

زاغه ی گوسفندان- علی الخصوص- قدّام وجلوه- اثاث مدّعا-ضرب الاجل

عمارت وفرمانروایی- صعیت وسخن چینی- اقتدا وپیروی- عتفای آتش-

امارت و فرمانروایی-سعیت وسخن چینی-اقتدا وپیروی-اطفای اتش

8.جمله ی مستقل چیست؟چند نوع دارد؟

یک ساخت زبانی است که جزئی از ساخت بزرگتر نباشد وبزرگترین واحد زبان است.

دونوع:جمله ی ساده که یک فعل داردوجمله ی مرکب که بیش از یک فعل دارد.

9.در جمله های زیروابسته،پیوند وابسته ساز،هسته را مشخص کنید.

ü               تا   از دل و جان نکوشیم   به آزادگی وسرافرازی نخواهیم رسید0

      پیوند و               جمله وابسته                                        جمله ی هسته

    وابسته ساز

ü   از زندگی خود بیشترین لذت را خواهی برد  اگر  دنیارا خوب ببینی.  

                              جمله هسته                              پیوند        جمله وابسته

                                                                   وابسته ساز

10.دو جمله بنویس که مستقل باشد.

دوست شما تمام جریان را میداند

مادر شما میدانست ما زود می آییم.

11. کدام یک از دو کلمه (رخسار)(رخساره) درست تر است؟

هردو درست است ومیتوانند جایگزین یکدیگر شوند.یعنی ارزش یکسان دارند.

12.گزارش به چند روش است؟(4مورد)

1. رسمی واداری 2. دوره ای ومرتب یاموردی واتفاقی 3. اجمالی وکوتاه 4. فردی یا گروهی

13.مراحل تهیه گزارش را نام ببرید؟

1.مشاهده 2. پرس وجو ومصاحبه3.مطالعه وماخذ ومنابع

14.چرا باید در تهیه گزارش  درباره ی مسئله ی مورد نظرخوب بیاندیشیم وبادقت راه های پژوهش انرا بررسی کنیم؟

زیرا تهیه ی هر نوع گزارش روش خاصی دارد ونخصت بایدبه گرد اوری اطلاعات.

15.پس از انکه اطلاعات لازم برای تهیه گزارش را بدست آوردیم

 طرح کلی گزارش را تهیه میکنیم.

16.در نگارش متنی گزارش چه نکاتی باید رعایت شود؟(3مورد)

1.آماروارقام و اعدادومحاسبات را درکمل دقت ذکر میکنیم 2. از ذکرجزئیات غیر لازم می پرهیزیم 3. می کوشیم مطالب گزارش مستند باشد0

 17.کدام یک از جمله های زیر مرکب نیست؟

الف)...تا...                          ب)...یا...؟

ج)چون...،...                         د)...زیرا...

نویسندگان : خورسندی و رفیعی