تبلیغات
دختران آسمان - پاسخ سوالات ادبیات فارسی فصل 1
تلاش-توکل به خدا-موفقیت
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

-معنی ابیات زیر را بنوسید.

1.برو ای گدای مسکین در خانه علی زن – که نگین پادشاهی دهد از کرم  گدا را.ای انسان نیازمند برای رفع نیاز خود از علی کمک بخواه چراکه او با بزرگواری خود(حضرت علی) ما را شفاعت میکند.

2.به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت- که ز کوی او غباری به من آر توتیا را.ای نسیم تو را قسم میدهم به دو چشم خونینم که از مزار حضرت علی قباری (سرمه) برای شفای چشمانم بیابم.

3.ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب –غم دل به وست گفتن چه خش است شهریارا.ای شهریار به صدای مرغ یا حق گوش کن که در دل تاریکی شب راز ونیاز کردن با خدا چقدر خوشایند است.

4.تهمتن برآشفت و با توس گفت – که رهام را جام باده ست جفت.

رستم عصبانی شد و به توس گفت که رهام شراب خوار است نه اهل جنگ.

5.خروشید کای مرد رزم آزمای- هماوردت آمد مشو باز جای.

رستم فریاد ز کای مرد جنگ جو حریف تو آمد فرار نکن.

6.به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ – سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

آیا در شهر شما شیر و نهنگ و پلنگ با اسب به جنگ میروند؟

7.بخندید ورستم به آواز گفت – که بنشین به پیش گران مایه جفت.

رستم خندید و با صدای بلند به اوگفت:که در کنار یا عزیزت بنشین.

8.و بوسید پیکان سر انگشت اوی – گذر کرد بهمهره ی پشت اوی.

وقتی تیر به انگشت رستم رسید تیر رها شد و به مهره ی پشت اشکبوس خورد.

9.همه برده سر در گریبان فرو – نشد هیچ کس را هوس رزم او.

همه ی رزمندگان اسلام از ترس سر خود را پیین انداختند و هی کس جرئت جنگیدن با او را نداشت.

10.چنین آن دو ماهر در آداب ضرب – ز هم رد نمودند هفتاد ضرب.

ان دو که در تمام فنون جنگی ماهر بودند تمام وسایل جنگی و فنون جنگی را بر علیه هم به کار بردند.

2- لغات زیر را معنی کنید.

1.که و مه: کوچکتروبزرگتر             2.ضیا:نور

3.مفتاح:کلید                                4.سحاب:ابر

5.هله:آگاه باش                            6.گبر:لباس جنگی

7.گران مایه:عزیز                        8.جفت:یار

9.سوفارش:انتها                           10.قضا:سرنوشت

11.امتناع:خودداری                      12.غضنفر:شجاع

13.برآسایی:آسوده شوی                 14.سرآری زمان:مردن

15.مزیح:مزاح                           16.تهمتن:لقب

17.آرد به گرد:شکست دادن            18.کشته ها:اعمال

3-آثار هر یک از شعری زیر را بنویسید.

1.بازل مشهدی:حمله حیدری.

2.بهجت تبریزی(شهریار):حیدر بابا سلام – همای رحمت.

3.خواجه عبداله:الهی نامه- مناجات نامه- رساله دل و جان – زادالعارفین.

4- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

الف)سجع را تعریف کنید؟ کلمات آهنگین که کلمات آخرشان با هم هماهنگ باشد سجع گویند.

ب)حماسه به چند گونه است؟ 2- طبیعی و مصنوعی.

ج)کنایه چیست؟ جملاتی که معنی ظاهری شان با معنای واقعی شان تفاوت دلرد.

د)واج آرایی چیست؟ تکرار یک واج در کلمات یک مصراع یا بیت یا عبارت است به گونه ای که کلام را آهنگین کند و بر تاثیر سخن بیفزاید.

ه)فرق بین نمایش نامه و فیلم نامه در چیست؟ در نگارش نمایش نامه نویسنده معمولا گفت و گوی میان بازیگران نمایش را مینویسد درحالی که در فیلم نامه علاوه بر گفت و گوی بازیگران- ویژگی صحنه ها- چشم اندازهایی از کارگردان – چگونگی حرکت دوربین و ... شرح داده میشود.

5- پاسخ کامل دهید:(خودآزمایی)

1-بیت( به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من- چواسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا.) به چه موضویی اشاره دارد؟ جوان مردی و بخشندگی حضرت علی.

2-(تو قلب سپاه را به آیین بدار)یعنی چه؟ تو در مرکز فرماندهی بمان و نظم سپاه را حفظ کن.

3- چراعلی میکوشد تا در مسابقه نفر سوم شود؟(بچه های آسمان). بخاطر کفش های ورزشی.

نویسنده : فرشته مشهدی